Oficjalna strona Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89


Idź do treści

Walne zebranie 2016-uchwały

O nas

Zwyczajne Walne Zebranie Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989
Uchwały, apele, stanowiska,


Dokonano następujących zmian w statucie ZKPN:

- do art. 10 wprowadzono pkt 3, a w związku z tym artykuł 10 ma następującą treść: Art. 10. Członkami nadzwyczajnymi mogą być:
1/ małżonkowie, rodzice i dzieci Konfederatów oraz członków organizacji o których mowa w9 ustęp 2 Statutu,
2/ osoby, które znacząco wspierały działania KPN lub innej organizacji o której mowa w art. 6 § 1 ust. 2 Statutu przed 1 stycznia 1990 roku.
/ osoby, które przez okres co najmniej sześciu miesięcy współpracowały z władzami Stowarzyszenia w realizacji jego celów.
- dopisano do art. 9, 3 o brzmieniu: "Zarząd Główny może przyznać członkostwo zwyczajne członkowi
nadzwyczajnemu, wypadku pozytywnej oceny 12 miesięcznego okresu realizacji przez niego celów statutowych”
- oraz w art. 43 zmieniono treść par. 2 na następującą: Zarząd Oddziału składa się z trzech do pięciu członków, w tym z: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika ".

Zmiany te zostały zaakceptowane przez właściwy Sąd Rejonowy.

Zarząd Główny, wzorując się na Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, chciałby, aby dokonane zmiany w statucie pozwoliły na dalszy rozwój i aktywną działalność Związku dla dobra Rzeczypospolitej, abyśmy „pożytków własnych zapomniawszy, służyli godnie Ojczyźnie”


Strona główna | O nas | Oświadczenia | Co się wydarzy | Co się wydarzyło | Fotografie | Relacje filmowe | Archiwum | Kontakt | Aktualizacja 22.04.2018 r. | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego