Oficjalna strona Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89


Idź do treści

Walne zebranie 2013-uchwały

O nas

Zwyczajne Walne Zebranie Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989
Uchwały, apele, stanowiska,


Uchwała 1 (projekt zgłosił: Ryszard Bocian)
"Uchwała w sprawie potępienia ludobójstwa ukraińskiego"
(za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 1). Zał. 4 - publikowana na końcu.

Uchwała 2 (projekt zgłosił: Ryszard Bocian)
Zarząd Główny ZKPN 1979-89 winien ograniczyć swoją aktywność w walce partii politycznych
(za - 5, przeciw - 9, wstrzymało się - 0).

Uchwała 3 (projekt zgłosił: Ryszard Bocian, uzupełnił Zygmunt Łenyk)
Zarząd Główny ZKPN 1979-89 powinien zająć się obowiązkami statutowymi, w szczególności integrować środowisko KPN z lat 1979-89 oraz zakładać nowe oddziały Związku
(za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 0).

Uchwała 4 (apel zgłosił: Adam Słomka)
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989 apeluje do Członków i Sympatyków Konfederacji do licznego udziału w procesie lustracyjnym założyciela KPN Leszka Moczulskiego. Domagamy się uczciwego i jawnego procesu Leszka Moczulskiego
(za - 14, przeciw - 0, wstrzymało się - 1).

Uchwała 5 (projekt zgłosił: Adam Słomka)
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989 zobowiązuje Zarząd Główny ZKPN 1979-89 do podjęcia działań celem powołania kolejnych Oddziałów ZKPN 1979-89 na terenie całego kraju
(za - 14, przeciw - 0, wstrzymało się - 1).

Stanowisko do prac Zarządu Głównego (zgłosił: Stanisław Tatara, Tomasz Baranek)
Zarząd Główny został zobowiązany do opracowania stanowiska w sprawie stalinowca, marksisty i byłego ubeka Zygmunta Baumana (nie głosowano).

Wniosek do prac Zarządu Głównego (zgłosił: Stanisław Tatara)
Wnioskuję o podjęcie przez Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989 uchwały o nielegalności PRL-u i zerwanie ciągłości prawnej z tym tworem oraz uznanie za jedynie legalny system prawny II RP Konstytucji Kwietniowej i ordynacji do Sejmu i Senatu z 1935 r. oraz podjęcia działalności w celu restytucji II RP (nie głosowano).


Uchwała 1 (projekt zgłosił: Ryszard Bocian)
"Uchwała w sprawie potępienia ludobójstwa ukraińskiego" (Załącznik nr 4).
(za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 1). Uchwałę przyjęto.

Uchwała ws. potępienia ludobójstwa ukraińskiego


W 70 rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu, Związek Konfederatów Polski Niepodległej
z lat 1979-89 zobowiązuje wszystkie organy Związku Konfederatów i apeluje do wszystkich swoich członków o działanie w kraju i za granicą na rzecz uznania przez wszystkie kraje świata, a w szczególności przez Republikę Ukraińską, oraz przez organizacje międzynarodowe właściwe dla obrony praw człowieka, masowych mordów Polaków, Żydów, Ormian, Czechów i innych obywateli RP, w tym także tysięcy Ukraińców, którzy nie chcieli się podporządkować nacjonalistom spod znaku Stepana Bandery, dokonanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów - Ukraińską Powstańczą Armię (OUN-UPA) i Waffen SS Galizien, w województwach południowo -wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1947, za akty ludobójstwa w rozumieniu prawa międzynarodowego.

Ze wstydem i oburzeniem przyjmujemy opór przed adekwatnym nazwaniem tych ukraińskich zbrodni przeciwko ludzkości, w tym uparte trzymanie się przez władze ustawodawcze RP w ich uchwałach terminu "czystki etniczne o znamionach ludobójstwa". Odrzucamy wszelkie względy na politykę i dobrosąsiedzkie stosunki z Ukrainą, mające uzasadnić lęk przed nazwaniem ludobójstwa - ludobójstwem, bez jakichkolwiek dodatków. Przeciwnie - właśnie bez wyraźnego nazwania tych zbrodni ludobójstwem - pamięć o nich będzie nadal przeszkodą dla prawdziwego pojednania między naszymi sąsiedzkimi narodami. Brak jasnego określenia będzie nadal umożliwiać kłamstwa strony ukraińskiej - i zamykać Ukrainie drogę do koniecznego stanięcia w prawdzie wobec ciemnego fragmentu własnej historii.

Nie jest naszą rzeczą zastępowanie narodu żydowskiego w jego walce o prawdę i potępienie winnych Zagłady - lecz pragniemy przypomnieć, że wielotysięczna pomocnicza Ukraińska Policja sformowana przez okupantów niemieckich, zanim zdezerterowała do UPA i przeszła od prześladowania Polaków do ich mordowania, gorliwie wspomagała Niemców w Zagładzie Żydów - obywateli Rzeczypospolitej.

Powtarzamy: Sejm i Senat RP muszą określić ukraińskie mordy na obywatelach RP w latach 1939 - 1947 jednoznacznie - jako ludobójstwo. Państwo polskie musi również działać na rzecz wyciągnięcia konsekwencji z uznania tych mordów za ludobójstwo. W szczególności władze polskie muszą wymóc na Republice Ukraińskiej ściganie sądowe osób podejrzanych
o udział w ludobójstwie a dotychczas za to nie ukaranych oraz penalizację pochwalania tych zbrodni we wszelkich formach, w tym szczególnie w środkach przekazu. Oznacza to także żądanie likwidacji pomników i innych upamiętnień Bandery - oraz upamiętnień innych zbrodniarzy winnych aktów ludobójstwa.

Wyrażamy szacunek wobec działań Episkopatu Polskiego na rzecz pojednania
z Cerkwią Grecko-Katolicką na Ukrainie i Cerkwią Prawosławną we właściwych dla Kościoła formach. Podziwiamy determinację Episkopatu rzymsko-katolickiego Ukrainy w staraniach o prawdę w rokowaniach z Episkopatem grecko-katolickim, szczególnie gdy uwzględnić trudną sytuację w jakiej pozostaje tam wspólnota rzymskokatolicka.

Szczególne podziękowania pragniemy przekazać Arcybiskupowi Lwowskiemu za Jego konsekwentną i mężną postawę. Prace te i ich wyniki, jakie by one nie były, nie mogą służyć jednak za alibi dla stanowiska Państwa Polskiego - które ma inne, właściwe dla państwa zadania i środki działania. W szczególności władze Rzeczypospolitej nie mogą zaniedbać szansy nacisku na Ukrainę, jakiej aktualnie dostarczają zabiegi tego państwa o przyjęcie do Unii Europejskiej. Polska ma obowiązek postawić veto tym staraniom, jeśli Ukraina nie uzna mordów obywateli RP w latach 1939 - 1947 przez OUN-UPA oraz Waffen SS Galizien - jako mordów ludobójczych.

Naszą dewizą pozostaje hasło:
Polska i Ukraina - przyjaźń i pojednanie!
OUN-UPA i Waffen SS Galizien - hańba i potępienie! Za ludobójstwo!

Kraków, w dniu wspomnienia Świętych Piotra i Pawła 29 czerwca 2013 roku

Strona główna | O nas | Oświadczenia | Co się wydarzy | Co się wydarzyło | Fotografie | Relacje filmowe | Archiwum | Kontakt | Aktualizacja 26.07.2015 r. | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego