Oficjalna strona Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89


Idź do treści

Jak zostać czlonkiem

O nas

Członkostwo ZKPN 1979-89 określają Art. Art. 9, 10, 11 - STATUTU STOWARZYSZENIA "ZWIĄZKU KONFEDERATÓW POLSKI NIEPODLEGŁEJ 1979-89. Akces do Związku składamy wypełniając "Ankietę ZKPN 1979-89"

Art. 9.


§ 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna - Konfederat niezależnie od miejsca zamieszkania i posiadanego obywatelstwa, czynnie uczestniczący przed 1 stycznia 1990 roku w działaniach KPN lub innej organizacji, o której mowa w art. 6 § 1 ust. 2 Statutu.
§ 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także członek innego, aniżeli wymienione w art. 6 § 1 ustęp 2 Statutu, polskiego ugrupowania niepodległościowego lub formacji zbrojnej walczącej o niepodległość Polski, jeśli czynnie uczestniczył w tej walce w latach 1939 - 1989.

Art. 10.

Członkami nadzwyczajnymi mogą być:
1/ małżonkowie, rodzice i dzieci Konfederatów oraz członków organizacji, o których mowa w art. 9 ustęp 2 Statutu,
2/ osoby, które znacząco wspierały działania KPN lub innej organizacji, o której mowa w art. 6 § 1 ust. 2 Statutu przed 1 stycznia 1990 roku.

Art. 11.

§ 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla sprawy niepodległości Polski, Narodu lub Państwa Polskiego albo Stowarzyszenia.
§ 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

* * * * *** * * * * * * * * ** * ** * * ** * * * ** * ** * * * ** * * * * * * * * * * *
Regulamin przyjmowania do ZKPN 1979-89 nowych członków uchwalony przez Zarząd Główny ZKPN dnia 28 października 2002 r.


Warunkiem przyjęcia nowego członka do ZKPN jest zwrócenie do zarządu ZKPN wypełnionej i podpisanej Ankiety Członkowskiej.

Kandydujący urodzony przed 1972 rokiem winien również przedstawić dowod, że zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej o udostępnienie dotyczących go akt. UB/SB.

W razie wątpliwości kandydujący powinien przedstawić zarządowi pisemne oświadczenie co najmniej jednego członka zwyczajnego ZKPN, potwierdzające czynne uczestnictwo lub znaczące wspieranie KPN albo innego polskiego ugrupowania niepodległościowego lub formacji zbrojnej walczącej o niepodległość Polski w latach 1939 - 89.


* * * * *** * * * * * * * * ** * ** * * ** * * * ** * ** * * * ** * * * * * * * * * * *


Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979 - 89

Ankieta członkowska
(wypełniają tylko osoby zgłaszające akces do ZKPN)


1. Imię i nazwisko..........................imię ojca.........

2. Data i miejsce urodzenia...................................

3. Dokładny adres (kod).......................................

...........................................................

4. Nr tel./faks/e-mail .......................................

5. Przynależność do KPN (innych organizacji niepodległościowych, opozycyjnych) - proszę podać nazwę organizacji, okres działania i inne

szczegóły ....................................................

..........................................................

..............................................................

..............................................................

..........................................................

..........................................................


Oraz oświadczam, że nie byłem funkcjonariuszem, pracownikiem lub tajnym współpracownikiem UB, SB lub im podobnych organów i instytucji komunistycznych albo innych działających przeciwko Polsce, cywilnych lub wojskowych, kolaboracyjnych lub okupacyjnych rodzimych lub obcych oraz, że nie byłem funkcjonariuszem lub pracownikiem organów lub instytucji, w tym partyjnych, które kierowały lub nadzorowały UB, SB lub im podobne, wymienione wyżej organy lub instytucje.

Data i podpis ..............................................

* * * * *** * * * * * * * * ** * ** * * ** * * * ** * ** * * * ** * * * * * *


Ankieta ZKPN 1979-89 [doc]

Ankieta ZKPN 1979-89 [pdf]Strona główna | O nas | Oświadczenia | Co się wydarzy | Co się wydarzyło | Fotografie | Relacje filmowe | Archiwum | Kontakt | Aktualizacja 22.04.2018 r. | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego