Oficjalna strona Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89


Idź do treści

31 rocznica powstania KPN

Co się wydarzyło

Foto KPN

31 rocznicza powstania KPN

Przed 31 laty, 1 września 1979 r. zawiązana została Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)- pierwsza jawna, antykomunistyczna i niepodległościowa partia polityczna wśród narodów podbitych przez komunistów rosyjskich. Przewodniczącym Rady Politycznej Konfederacji został wybrany Leszek Moczulski. Wśród kilkudziesięciu sygnatariuszy Aktu Założycielskiego Konfederacji, którzy podpisali się własnymi nazwiskami, było siedmiu krakowian http://www.polonus.mojeforum.net/temat-vt269.html.
Wszyscy wywodzili się z Ruchu Obrony Praw Czlowieka i Obywatela, powstałego wiosną 1977 r. Spośród nich żyją i mieszkają w Krakowie:
Krzysztof Bzdyl, obecnie Prezes Zarządu Głównego Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 (ZKPN), Stanisław Janik-Palczewski, Przewodniczący Komitetu Zalożycielskiego ZKPN, Romana Kahl-Stachniewicz, Adam Macedoński, obecnie członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZKPN.

Wszyscy oni - jak i setki kapeenowców, byli prześladowani i więzieni przez reżim komunistyczny.
Wszyscy wyżej wymienieni zostali odznaczeni przez Prezydenta RP, Ś. P. Profesora Lecha Kaczyńskiego, Komandorią Orderu Odrodzenia Polski.

W uchwalonej również 1 września 1979 roku Deklaracji Ideowej KPN Jej założyciele napisali wprost:
"PRL - rządzona totalitarnie przez PZPR- stanowi współczesną formę zinstytucjonalizowanego władztwa rosyjskiego nad Polską". Celem KPN, sformułowanym również wprost w Deklaracji, było stworzenie
"niepodległej i demokratycznej Trzeciej Rzeczypospolitej (...) Jedyną drogą prowadząca do tego celu jest usunięcie radzieckiej dominacji przez likwidację władzy PZPR".
Cel ten, walką narodu polskiego przy sprzyjających okolicznościach międzynarodowych, został po dziesięciu latach od utworzenia KPN - osiągnięty. I to osiągnięty "z naddatkiem". Mamy dzisiaj Niepodległą i Demokratyczną Rzeczpospolitą Polską. Rozpadł się Związek Sowiecki, a narody Europy Środkowej wyzwoliły się spod władzy Moskwy.

Czy jesteśmy w pelni usatysfakcjonowani? Nie - i nigdy nie będziemy. Walka o utrwalenie niepodległości Polski, o Jej bezpieczeństwo, o siłę i pozycję Polski wśród państw i narodów, o jakość Państwa Polskiego i pomyślność Jego Obywateli, jest i pozostanie stałym wyzwaniem dla polskich patriotów. My Konfederaci, będziemy w tej walce i pracy uczestniczyć - póki życia starczy.

Ryszard Bocian
sekretarz Zarządu Głównego Związku KPN 1979-89

Strona główna | O nas | Oświadczenia | Co się wydarzy | Co się wydarzyło | Fotografie | Relacje filmowe | Archiwum | Kontakt | Aktualizacja 22.04.2018 r. | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego